Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Mecser Norbert ev. (továbbiakban üzemeltető)
A szolgáltató székhelye: 3434 Mályi, Dankó Pista utca 5.
elektronikus levelezési címe: hereditashungarica@gmail.com
Adószáma: 56714885-1-25
Telefonszámai: +36/20/378-6083
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: PWS Online Solutions Bokor & Vizmeg GbR, Bachgasse 27. App. 19., D-91275 Auerbach

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

1.2. Az üzemeltető, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, azon közzétett fényképek csak a szerző írásbeli megkeresése majd annak jóváhagyása mellett használható fel, azonban a közzétett információk külön engedély nélkül is bárki által szabadon felhasználhatóak.

2. Regisztráció

Az üzemeltető által működtetett honlapon vásárlóként bármely természetes vagy jogi személy regisztrálhat. A regisztráció során a felhasználónak kötelessége a csillaggal jelzett ablakokat kitölteni és abban valós adatokat feltüntetni. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez valótlan adatok megadásáról, a regisztrált felhasználót kizárhatja a piactér felhasználásából.

3. Adatvédelem

Az üzemeltető a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor a szállítást végző szolgáltatónak. Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

4. Megvásárolható termékek,szolgáltatások köre

4.1 A webshopban megjelenített áruk csak online vásárolhatók meg,személyesen nem,az áruház üzlethelyiséget nem tart fent.
4.2 A termékek ára 0% ÁFÁ-t tartalmaz. (alanyi mentes, kisadózó)
4.3 A termékek árai,a szállítási díjat NEM tartalmazzák!
4.4 A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minden esetben a valóságnak megfelelnek, de amennyiben az csak illusztrációként szerepel, az a terméklapon egyértelműen feltüntetésre kerül. Az eladó termékek leírását illetően az elírás és tévedés jogát fenntartja.
4.5 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

5. A Rendelés menete

5.1 Termékeinket a "Kosárba rakom" gombra kattintva helyezheti el bevásárló kocsijába. A szállítási és számlázási adatok megadása után küldheti el megrendelését. Megrendelése elküldését követően rendszerünk automatikus visszaigazolást küld Önnek a megadott e-mail címre, a rendszerbe történő felvételét igazolva, hogy rendelése megérkezett hozzánk. (Esetleges rendszerhiba esetén, vagy ha hibás e-mail címet ad meg, az automatikus visszaigazolást nem kapja meg.) A következő munkanapon, de legkésőbb két munkanapon belül munkatársunk jelzi a megrendelt termékek várható szállítási idejét egy visszaigazoló e-mail, vagy személyes telefonhívás formájában. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézésüket kérjük.

6. A megrendelések feldolgozása,teljesítés

6.1 A megrendelések feldolgozása az árú ellenértékének beérkezése után történik.
6.2 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-7 munkanapon belül, maximum 10 munkanap. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban ,vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
6.3 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szolgáltatót szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. Szállítás, fizetés

7.1 Fizetési módok:
- Banki előreutalás: OTP Bank: 11773346-00609427, Mecser Norbert
- Postai utánvétel
- PayPal-on keresztüli fizetés (vegye fel velünk a kapcsolatot)
7.2 Szállítási módok:
7.2.1. A szállítás a Magyar Posta, illetve az TNT express segítségével történik. A kiszállítás hétfőtől péntekig 8.00-tól 17.30-ig történhet. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedjék megvizsgálni, hogy az általa rendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék mennyiségben és szemmel láthatóan minőségileg megfelel-e a rendelésnek, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot, vagy a probléma megoldása érdekében hívják a vevőszolgálatot. Tel: 06/20-378-6083
7.2.1.Személyes átvétel
- a az üzemeltető telephelyén
- előre egyeztetett helyszínen
7.3. Sikertelen kézbesítés
A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben vevőt terhelik

8. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
A minőségi kifogást akkor tudjuk elfogadni, ha durva, a darab árát jelentősen befolyásoló hibát nem jeleztünk a leírásban és az a fotókon nem volt felismerhető !
Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ebben az esetben a Mecser Norbert ev. az áruért kifizetett vételárat visszatéríti Önnek legkésőbb az elállást, illetve az árucikk visszaszolgáltatását követő harminc napon belül.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vevő az elállási jogát nem gyakorolhatja, ha az árú megrongálódott, illetve azt bármilyen vásárlás utáni behatás érte. (Pl. megtisztították)

Személyes átvétel esetén minőségi kifogás miatti elállási joga az átvételre korlátozódik,azt a későbbiekben már nem érvényesítheti.

9. Garancia

A az üzemeltető garantálja minden antikvár, régiség és numizmatika tárgykörébe tartozó darab valódiságát.
A vevő a vásárolt darab eredetiséggel kapcsolatos kifogását a megalapozott kétely tudomására jutásától 30 napon belül köteles írásban jelezni az info@hereditashungarica.hu email címen.
A vásárlástól eltelt 3 év után jogvesztés miatt ez az igény már nem érvényesíthető !
Ha az eladó és a vevő által közösen elfogadott két igazságügyi szakértő is megindokolt szakvéleményében azt állapítja meg egybehangzóan, hogy a megvásárolt darab nem eredeti, a Hereditas Hungarica Kft a darabot az eredeti számla megléte esetén visszavásárolja.
A vevő kötelessége annak bizonyítása, hogy a darab a Hereditas Hungarica Kft webáruházából származik.
Az újonnan előállított darabokra 6 hónap garanciát vállal rendeltetés szerű használat mellett.

10. Panaszkezelés

Az alábbi e-mail címen keresztül történik: hereditashungarica@gmail.com
Illetve elérhető innen: (kapcsolat link)
Tel.: 06-20/387-6083

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Szerződés hatálya
Az interneten – kattintással vagy elektronikus levelezés útján – ráutaló magatartással a szerződéskötés megvalósul. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve magyar és angol, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja. A felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
11.2. Vitás kérdések
Vitás kérdésekben szerződő felek alávetik magukat összeghatártól függően a Pesti Kerületi Központi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A bíróság a magyar jog szerint jár el.
11.3. Műtárgyvédelmi rendelkezések
Az üzemeltető felhívja vásárlói figyelmét „A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a 57/2013. (VIII. 7.) a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló EMMI rendelet tartalmára.
Ezen rendelkezések alapján az üzemeltető a webáruházban közzétett termékek közül, csak és kizárólag az újonnan előállított, a kulturális javak tárgykörébe nem tartozó tárgyak külföldre történő értékesítéséhez járul hozzá.